OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Det går aldrig att förutse en olycka och om den inträffar är det lugnande att veta att man har ett försäkringsskydd. En mycket viktig försäkring! Med vår olycksfallsförsäkring får du ersättning för bland annat:

  • Sjukshusvistelse
  • Läke- och tandskadekostnader
  • Vanprydande ärr
  • Resekostnader
  • Kläder
  • Merkostnader
  • m.m.

SJÄLVRISK

Vår olycksfallsförsäkring gäller helt utan självrisk.

NÖJDGARANTI

Vi vill att du ska vara nöjd med våra försäkringar och vår service, så du kan när som helst säga upp försäkringen med 30 dagars uppsägningstid!

MEDICINSK INVALIDITET

Du kan välja mellan sex olika försäkringsbelopp
för medicinsk invaliditet:
 250 000 kr
500 000 kr
750 000 kr
1 000 000 kr
1 500 000 kr
2 000 000 kr

 

FÖRKÖPSINFORMATION

Här hittar du förköpsinformation om vår olycksfallsförsäkring, en sammanfattning av vad försäkringen innehåller:

FÖRKÖPSINFORMATION OLYCKSFALL

PRODUKTFAKTABLAD
VILLKOR

Här hittar du våra fullständiga villkor, om du vill veta mer i detalj om hur försäkringen fungerar.

VILLKOR OLYCKSFALLSFÖRSÄKRING

Tidigare villkor: Villkor 2017-07-01