VÅRT SERVICELÖFTE TILL DIG SOM KUND

  • Personlig rådgivning och service

  • Årlig försäkringsavstämning

  • Fast Track vid skada

  • Attraktiva priser

Som kund hos Select får du en personlig rådgivare som hjälper dig och din familj, att utifrån er situation och era behov, utforma ett anpassat försäkringsskydd. Din rådgivare finns tillgänglig för dig under hela tiden du är kund hos oss och stämmer årligen av dina försäkringar med dig för att se till att du har det skydd du behöver. Om du skulle drabbas av en skada så kommer ditt skadeärende att prioriteras och handläggas i vår Fast Track, utan väntetid. Allt detta erbjuder vi dig till ett attraktivt pris.

För att komma i kontakt med någon av våra rådgivare, klicka här.