FRITIDSHUSFÖRSÄKRING

Select erbjuder särskilda försäkringar för ditt vinter- eller sommarboende. Trots att du vanligen inte spenderar majoriteten av din tid i ditt fritidshus, är det viktigt att ha en bra försäkring som täcker eventuella skador eller om du skulle drabbas av inbrott.

Vår fritidshusförsäkring omfattar, förutom själva fritidshuset, även övriga byggnader, tomtmark och eventuell brygga i anslutning till huset.

 

Tillägg - Allrisk byggnad

Tillägget ersätter plötsliga och oförutsedda händelser

på byggnaden med upp till 75 000 kr.

Tillägg - Småbåt

Försäkringen ersätter skada genom plötslig och oför-utsedd händelse på småbåt.

Se mer info i vår förköpsinformation nedan.

FÖRKÖPSINFORMATION

Här hittar du förköpsinformation om vår fritidshusförsäkring, en sammanfattning av vad försäkringen innehåller:

FÖRKÖPSINFORMATION FRITIDSHUS

PRODUKTFAKTABLAD
VILLKOR

Här hittar du våra fullständiga villkor, om du vill veta mer i detalj om hur försäkringen fungerar.

VILLKOR FRITIDSHUSFÖRSÄKRING

Tidigare villkor: Villkor 2017-07-01