BÅTFÖRSÄKRING

Vi försäkrar din båt när den ligger i vatten, är förtöjd och när den är på land. Allt i en och samma försäkring. 

Vår båtförsäkring består av en grundförsäkring med möjlighet till olika sorters tillägg, beroende på vad du behöver för att känna att du har rätt försäkringsskydd för din båt.

 

GRUNDFÖRSÄKRING

Grundförsäkringen innefattar allt från sjöskada och transportskada till ersättning av båtens lösöre. Läs mer om vad grundförsäkringen innehåller i förköpsinformationen nedan.

TILLÄGG

Som tillägg till grundförsäkringen kan du välja att även lägga till försäkring för:

 

Uthyrning
Allrisk
Maskinskada
Olycksfall

 

Läs mer om vad tilläggen innefattar i vår förköpsinformation nedan.

FÖRKÖPSINFORMATION

Här hittar du förköpsinformation om vår båtförsäkring, en sammanfattning av vad försäkringen innehåller:

FÖRKÖPSINFORMATION BÅT

PRODUKTFAKTABLAD
VILLKOR

Här hittar du våra fullständiga villkor, om du vill veta mer i detalj om hur försäkringen fungerar.

VILLKOR BÅTFÖRSÄKRING

Tidigare villkor:
Villkor 2020-01-01
Villkor 2018-06-01