Select är inte till för alla - men desto mer till för dig.

Du får de bästa råden och garantierna hos oss.

Om Select


Select försäkrar dina ägodelar och din familj

Din personliga rådgivare är en expert som hjälper dig med att kartlägga ditt försäkringsbehov

Select ger dig trygghet

Du försäkrar saker med högt värde hos oss och förtjänar därför den bästa skaderegleringen om olyckan drabbar dig.

Select Är etT skandinaviskt försäkringssällskap

kontaktinformation till våra lokala kontor