SELECT FÖRSÄKRING –
FÖR DIG MED HÖGA KRAV

Select är ett exklusivt försäkringskoncept för dig som värdesätter och prioriterar kvalificerad service och mer personlig rådgivning. Vi vänder oss till dig som äger ditt boende och som har lite större tillgångar att försäkra. Select erbjuder privata sakförsäkringar som exempelvis hem-, villa-, bil-, fritidshus- och båtförsäkring. Som kund hos oss slipper du långa kötider och tidskrävande knappval. När du kontaktar oss får du omgående tala med någon av våra erfarna försäkringsrådgivare som gärna hjälper dig med dina frågor.

SELECT – INTE FÖR ALLA

Våra villkor och vår prissättning är anpassade till den mer riskmedvetne och ansvarstagande kunden, vilket skapar förutsättningar för långsiktigt lägre och stabilare premier, bättre villkor samt mer personlig service.

För att bli kund hos oss krävs att du antingen blir rekommenderad av en redan befintlig kund hos oss eller av någon av våra samarbetspartners.

VÅR GEOGRAFISKA OCH JURIDISKA STRUKTUR

Select Försäkring är ett separat varumärke under WaterCircles Forsikring ASA och har kontor i Sverige, Danmark och Norge. Huvudkontoret ligger i Oslo.

Försäkringsgivare är WaterCircles Forsikring ASA Norge, Svensk filial, Torshamnsgatan 35, 164 40 Kista, Sverige (Org nr: 516411-2053). Filialen finns registrerad i Bolagsverkets filialregister som en filial till WaterCircles Forsikring ASA  Strandveien 50, 1366 Lysaker, Norge (org.nr. 915 495 486).  WaterCircles Forsikring ASA finns registrerat i norska Foretaksregisteret i Brønnøysundregistrene.

WaterCircles Forsikring ASA Norge, Svensk filial, står i egenskap av filial till ett norskt försäkringsbolag, i första hand under tillsyn av norska Finanstilsynet. Den svenska filialen står även under tillsyn av den svenska Finansinspektionen. Avseende distansavtal är även Konsumentverket i Sverige tillsynsmyndighet.

KONTAKTPERSONER SELECT

Gaute Herdlevær
Tillförordnad vd

Catarina Boijort
Skadechef

Håkan Nybäck
Produktchef

Helena Hård
Försäljningschef

Sandra Fägerskiöld
Marknadschef

Sonja Svart
Försäljningschef Kundcenter