HUSBILSFÖRSÄKRING

Husbilen kan du försäkra på samma sätt som din bil, alltså med en trafik-, halv- eller helförsäkring. Med våra tillägg kan du på egen hand plocka ihop en komplett och omfattande försäkring för just din husbil. Välj mellan:

  • Husbilsextra
  • Olycksfall & krishjälp
  • Vägassistans

HELFÖRSÄKRING

En riktigt trygg försäkring som ger dig allt du behöver och lite till. Med våra tre tillägg kan du strössla helförsäkringen till att bli en riktig superförsäkring!

HALVFÖRSÄKRING

En nästintill komplett försäkring, förutom vagnskadeskyddet som du endast hittar i vår helförsäkring. Du kan fortfarande självklart välja till våra tre tillägg.

TRAFIKFÖRSÄKRING

Minsta skyddet du enligt lag måste ha för din husbil, täcker skador på motparts fordon om du råkar ut för en olycka, parkeringsskada etc.

FÖRKÖPSINFORMATION

Här hittar du förköpsinformation om vår husbilsförsäkring, en sammanfattning av vad försäkringen innehåller:

FÖRKÖPSINFORMATION HUSBIL

PRODUKTFAKTABLAD
VILLKOR

Här hittar du våra fullständiga villkor, om du vill veta mer i detalj om hur försäkringen fungerar.

VILLKOR HUSBILSFÖRSÄKRING