SLÄPVAGNSFÖRSÄKRING

Vad många inte vet är att en släpvagn inte täcks av bilförsäkringen utan måste ha en separat försäkring. För att täcka eventuella skador behöver du därför teckna en släpvagnsförsäkring. Hos oss kan du välja mellan halv- och helförsäkring med följande delmoment:

  • Egendomsskydd
  • Rättsskydd
  • Vagnskadeförsäkring (endast helförsäkring)

HELFÖRSÄKRING

Väljer du vår Helförsäkring så har du ett mycket bra försäkringsskydd på din släpvagn som även ersätter skador på släpvagnen om den skulle vara involverad i en trafikolycka.

HALVFÖRSÄKRING

Om du inte är intresserad av att kunna få ersättning för skador på släpvagnen men vill att den ska vara skyddad vid brand och t.ex. stöld av hela släpvagnen eller dess hjul.

FÖRKÖPSINFORMATION

Här hittar du förköpsinformation om vår släpvagnsförsäkring, en sammanfattning av vad försäkringen innehåller:

FÖRKÖPSINFORMATION SLÄPVAGNSFÖRSÄKRING

PRODUKTFAKTABLAD
VILLKOR

Här hittar du våra fullständiga villkor, om du vill veta mer i detalj om hur försäkringen fungerar.

VILLKOR SLÄPVAGNSFÖRSÄKRING