Personlig Rådgivare

Hos Select får du en egen personlig rådgivare som hjälper dig med allt möjligt gällande dina sakförsäkringar.

Nöjdkund-garanti

Select har många förmåner jämfört med andra försäkringsbolag och en av dem är att du som kund inte ska ha mer än 30 dagars uppsägningstid!

FastTrack

Om du skulle råka ut för en skada strävar vi efter att du ska få bästa möjliga service och du får därför ett FastTrack-nummer till vår skadeavdelning som prioriterar ditt ärende.

Vad är detta?

Det primära syftet med SBR Byggingenjörernas verksamhet är att på bästa sätt tillvarata medlemmarnas gemensamma intressen. Alla inser att försäkringar är en viktig del av företagets långsiktiga möjlighet att bedriva sin verksamhet på ett tryggt och ansvarsfullt sätt. För att underlätta för våra medlemmar erbjuder vi specialanpassade och verksamhetsspecifika lösningar, så att du ska slippa fundera på om försäkringsbehoven verkligen är täckta.

Vad innebär samarbetet?

Vårt samarbete med Select Försäkring innebär att våra medlemmar kan få noggrannt utvalda privata sakförsäkringar till ett förmånligt pris. Select innebär ett unikt koncept där utvalda och inbjudna målgrupper tillsammans utgör ett sällskap med lägre skadeprocent än genomsnittet. Detta resulterar i utrymme att hålla stabila premier år efter år tillsammans med generöst tilltagna villkor. Som kund hos Select Försäkring får du även ytterligare förmåner såsom egen personlig rådgivare, starkt reducerad uppsägningstid och FastTrack-nummer till skadeavdelningen, för att nämna några.

Du är utvald och nu inbjuden att teckna försäkringar hos Select!

Läs mer om försäkringarna nedan, ta del av erbjudandet om gratis olycksfallsförsäkring eller bara anmäl ditt intresse via formuläret på nästa sida (via knappen längst ner), så kontaktas du och vi hittar lösningar på dina försäkringsbehov tillsammans.

Select Försäkring erbjuder följande sakförsäkringar:

(växla mellan flikarna och klicka för att öppna förköpsinformation (PDF) om respektive försäkring)