Melde skade

Select forsikring

Select er bygget på forretningsideen om et forsikringsfellesskap der våre egne kunder inviterer inn nye ansvarlige kunder.
Ved kun å invitere inn utvalgte kunder med god risikoprofil og som vet å ta vare på tingene sine, så har vi dannet et fellesskap som har færre skader enn gjennomsnittet i forsikringsmarkedet. Dette genererer god lønnsomhet både for kunden og Select. Lønnsomheten velger vi å dele med våre kunder i form av gode og stabile priser, personlig rådgiving og en service som en ellers ikke finner i bransjen.

Ideen bak forsikring er enkel. Mange mennesker går sammen om å dele risiko.
Det er derfor viktig å velge hvem du vil dele risiko sammen med, slik at du havner i godt selskap og i et selskap som gir deg unike fordeler og gode betingelser.